Tandglazuur & erosie

Oorzaken en preventie van tanderosie

Wanneer tandglazuur wegslijt en het tandbeen bloot komt te liggen, kunnen tanden verkleuren en gevoelig en dun worden. Dit zijn allemaal tekenen van tandglazuurerosie. Ontdek wat tanderosie veroorzaakt en hoe dit kan worden voorkomen om zo uw glimlach te beschermen.

Wat is tanderosie?

 

Tanderosie verwijst naar de slijtage van het tandglazuur, de harde buitenlaag van de tanden, en wordt veroorzaakt door blootstelling aan zuren.

 

Waar komen deze zuren vandaan?

 

Volgens een artikel van het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid over de diagnose, preventie en behandeling van tanderosie zijn er veel factoren die tanderosie en overmatig zuur bevorderen. Deze factoren zijn onder andere:

 

1. Dieet

 

Het nuttigen van zure voeding en drankjes is de meest voorkomende oorzaak van tandglazuurslijtage. Gewoonlijk neutraliseert het speeksel deze voedingszuren, maar als iemand veel zure etenswaren of drankjes nuttigt, dan kan het speeksel dit niet aan. Puur fruitsap, citroenwater en alle soorten koolzuurhoudende drankjes (zelfs dieetlimonade en energiedrankjes) zijn erg zuurhoudend. Als u of uw gezin dit veel drinken, dan kan dat de kans op tanderosie vergroten.

 

2. Eetstoornissen

 

Eetstoornissen, zoals boulimie en andere ziektes waarbij frequent braken voorkomt, kunnen het tandglazuur blootstellen aan zuren en de risico's van tanderosie vergroten.

 

3. Gastro-oesofageale reflux (GOR)

 

Chronisch terugvloeien van maagzuur kan bijdragen aan tandglazuurerosie. Hierbij komt er zuur door de slokdarm omhoog, helemaal tot de achterkant van de keel. Tanden die aan deze constante zuurstroom worden blootgesteld, kunnen eroderen, met als gevolg dat het tandbeen bloot komt te liggen.

 

4. Medicatie

 

Vitamine C kauwtabletten, ijzertabletten en andere zure medicatie kunnen bijdragen aan tandglazuurerosie.

 

5. Droge mond

 

Een droge mond (vaak veroorzaakt door medicatie) kan tanderosie eveneens bevorderen, omdat er dan minder speeksel beschikbaar is om zuren te neutraliseren. Veel spoelingen voor een droge mond hebben een lage pH-waarde om de speekselstroom te bevorderen en om meer frisheid toe te dienen. Dit is echter extreem slecht voor de tanden en hoort indien mogelijk vermeden worden. Raadpleeg uw tandheelkundig specialist om na te gaan welke spoeling het meest geschikt is om de symptomen van een droge mond te verzachten.

Wat zijn de symptomen van tanderosie?

 

Mogelijke tekenen van tanderosie en tandglazuurslijtage zijn:

 

 • Verkleuring - Uw tanden lijken geler omdat de doorschijnende tandglazuurlaag dunner wordt en het onderliggende, gelige tandbeen beter zichtbaar is.
 • Transparantie - De beetranden van uw voortanden lijken transparant of doorzichtig.
 • Kiespijn - Zuurhoudende voeding, drankjes en andere middelen zorgen ervoor dat het tandglazuur wegslijt, met als gevolg dat het tandbeen, de onderliggende laag, bloot komt te liggen. Dit veroorzaakt pijn en gevoeligheid.

Wat kan ik doen om tandglazuurerosie te voorkomen?

 

U kunt het risico op tandglazuurerosie en blootstelling van tandbeen als volgt voorkomen:

 

 • Nuttig minder zure drankjes en voeding zoals koolzuurhoudende drankjes en sap van citrusvruchten. Als u ze toch drinkt, doet u dat best tijdens de maaltijd. Zo houdt u het effect op het tandglazuur beperkt tot een minimum.
 • Spoel de mond met water meteen nadat u zure voeding of drankjes hebt genuttigd.
 • Drink koolzuurhoudende drankjes en vruchtensap met een rietje, zodat het zuur de tanden niet raakt. Spoel de mond niet met deze drankjes!
 • Eindig de maaltijd met een glas melk of een stuk kaas om de zuren te neutraliseren.
 • Kauw op suikervrije kauwgom met xylitol. Dat helpt om de zuren in voeding en drankjes te neutraliseren.
 • Drink overdag meer water als u een droge mond hebt of weinig speeksel produceert.
 • Los problemen met een droge mond op met een mondspoeling aanbevolen door uw tandarts. Als u medicatie inneemt, bespreekt u best met uw huisarts of u alternatieve medicatie kunt nemen, aangezien medicijnen deze aandoening mogelijk veroorzaken en andere medicijnen dit eventueel kunnen verhelpen.
 • Gebruik een zachte tandenborstel en poets niet te hard.
 • Gebruik fluoridetandpasta om uw tanden tegen cariës te beschermen.
 • Als uw tanden zijn blootgesteld aan zure voeding of drankjes en u snel last hebt van erosie, poets de tanden dan onmiddellijk erna of wacht een paar uur voordat u naar de tandpasta en tandenborstel grijpt. Zuur maakt het tandglazuur zacht, waardoor erosie tijdens het poetsen makkelijker optreedt.
 • Gebruik een mondspoeling die speciaal ontwikkeld is om tandglazuurerosie te voorkomen.

Hoe kan ik tanden die beschadigd zijn door tandglazuurerosie herstellen?

 

Tandglazuur dat door erosie is verdwenen, krijgt u nooit meer terug! Daarom is het essentieel om uw tandglazuur goed te beschermen. Tandheelkundige specialisten kunnen de eerste tekenen van erosie vroegtijdig herkennen. Het is dan ook aangeraden om regelmatig bij de tandarts op controle te gaan en zich te goed te informeren indien u denkt een vergroot risico op tanderosie op te lopen. Uw tandarts kan u enkele aanbevelingen wat betreft mondgezondheid geven om schade door erosie te beperken en het resterende tandglazuur zo lang en goed mogelijk intact te houden. Als de erosie al te ver gevorderd is, dan kan de tandarts de schade met kronen, composietvullingen of veneers maskeren. Er bestaan helaas geen technologische middelen waarmee verdwenen tandglazuur kan worden teruggebracht.