Meer weten?

Woordenlijst

 • Wat is cariës?

  Cariës is een ander woord voor tandbederf. Tandbederf kan leiden tot gaatjes en ontstaat onder andere door de aanwezigheid van tandplaque. Tandplaque is een zacht kleverig laagje, dat zich voortdurend afzet op de tanden en de kiezen. Dit laagje bestaat hoofdzakelijk uit voedselresten en bacteriën.

 • Wat is initiële cariës?

  Eerste stadium van cariës. Er zijn slechts laesies onder het glazuuroppervlak aanwezig. Uitwendige tekenen: witachtige vlekken (krijtvlekken) op het glazuur. Dit is zichtbaar op een radiografie in het tandartskabinet en kan vaak worden behandeld door een goede mondhygiëne en voldoende en regelmatig gebruik van fluoride.

 • Wat is Aminfluoride?

  elmex® Anti Cariës tandpasta bevat het snelwerkende Aminfluoride dat het tandglazuur verhardt en beginnende gaatjes helpt remineraliseren, wanneer het regelmatig wordt gebruikt. Aminfluoride legt bovendien een beschermlaag rondom tanden en kiezen, waardoor deze beschermd worden tegen zuuraanvallen. De werking van Aminfluoride wordt al in meer dan 400 studies aangetoond.

 • Wat zijn bacteriën?

  Bacteriën zijn microscopische levende wezen (= micro-organismen). De bacteriën die in de mondholte leven laten aanslag achter die zich vasthecht aan de tandoppervlakken (plaque): als ze met suiker gevoed worden dan produceren ze voortdurend zuren die tandlaesies veroorzaken (cariës). De producten van het metabolisme van deze plaquebacteriën veroorzaken ook tandvleesontstekingen (gingivitis).

 • Wat is demineralisatie?

  Ontkalking: oplossen van de mineralen in het glazuur door zuren. Indien het demineralisatieproces overheerst, ontstaan tandlaesies (cariës). Regelmatig gebruik van elmex producten remt de demineralisatie af en activeert de remineralisatie = cariësbescherming.

 • Wat is dentine?

  Dentine omsluit de tandpulpa en is de voornaamste tandmassa. Ter hoogte van de kroon is het dentine bedekt met glazuur, ter hoogte van de wortels met cement. Dentine is zachter dan glazuur.

 • Hoe ontstaat een droog gevoel in de mond?

  Een onvoldoende speekselafscheiding kan leiden tot xerostomie (volledige droge mond). Dit kan het gevolg zijn van een ziekte of van het innemen van geneesmiddelen zoals bijv. bloeddrukverlagende middelen of psychofarmaca, of kan ontstaan door een bestraling van de speekselklieren. De remineralisatie van de harde tandsubstanties gebeurt via het speeksel. Bij patiënten met een verminderde speekseltoevoer kan – bij slechte voedingsgewoonten – een versnelde cariësprogressie voorkomen. Een volledige aantasting van het gebit is enkel te vermijden via een zeer intenstieve profylaxe. Het is uiterst belangrijk om fluoride toe te dienen via een regelmatige behandeling – eventueel meermaals per dag – met bijv. elmex mondspoeling zonder alcohol of kleurstoffen, of met meridol mondspoeling.

 • Wat is erosie?

  Slijtage van het glazuur door fysiochemische processen. Bijvoorbeeld: frequente en regelmatige consumptie van vruchtzuren veroorzaak erosie: verlies van tandsubstantie.

 • Wat is fluoride?

  In mondhygiëneproducten vervult fluoride drie belangrijke functies voor het behoud van gezonde tanden:

  • Het activeert het herstel van de glazuurelementen in de tandstructuur en verhindert zo het ontstaan van ‘gaatjes’ die later behandeld moeten worden. Een initiële laesie die zich nog juist onder het glazuuroppervlak bevindt kan na een fluoridebehandeling volledig genezen worden.
  • De bacteriën in de tandplaque zetten suikers uit voedingsmiddelen om in zuren die het glazuur oplossen. Fluoride zet zich op het glazuur vast en maakt het meer bestand tegen die zuuraanvallen.
  • Bovendien verhinderen alleen Aminfluoriden het metabolisme van de plaquebacteriën, waardoor de productie van zuren sterk vermindert.
 • Wat wordt bedoeld met interdentaal?

  Betreft (of is gelegen in) de ruimte tussen de tanden.

 • Wat zijn nou precies melktanden?

  Eerste gebit, bestaat uit 20 tanden die doorbreken vanaf de 6de tot 7de maand. Melkanden worden vervangen en aangevuld door de definitieve tanden tussen 6 en 12 jaar. Tot dan houden ze de definitieve tanden op hun plaats. Ze moeten dus zo lang mogelijk intact blijven tot ze worden vervangen door de definitieve tanden. elmex Kindertandpasta met Aminfluoride werd speciaal ontworpen om de melktanden te beschermen. Deze zijn brozer dan de volledig ontwikkelde definitieve tanden.

 • Wat is mondhygiëne?

  Allerhande maatregelen die ervoor zorgen dat voedingsresten en bacteriële tandplaque worden verwijderd. Mondhygiëneproducten zijn tandenborstels, tandpasta’s, mondwater en mondspoelingen, tandzijde, tandenstokers en interdentale borsteltjes.

 • Wat doet een mondhygiëniste?

  Tandheelkundige medewerker met als voornaamste taak de behandeling en het opvolgen van pardontitispatiënten. Een andere belangrijke taak van de mondhygiëniste is de patiënten informeren over een goede mondhygiëne, met als doel een gezonde mond te behouden.

 • Wat is tandplaque?

  Kleverige aanslag die zich aan het tandoppervlak hecht, vooral aan de tandvleesranden. Plaque bestaat grotendeels uit bacteriën. Er zitten ongeveer 250 miljoen bacteriën in 1 mg vochtige plaque. Ze zijn veel te klein om met het blote oog waar te nemen. De meeste bacteriën produceren zuren die de tanden beschadigen. Het speeksel kan die zuren niet meer op een efficiënte manier neutraliseren, omdat ze met teveel zijn. Bovendien scheiden bepaalde bacteriën substanties af die ervoor zorgen dat de tandplaque zich zeer goed hecht aan de tanden. De plaque kan enkel verwijderd worden met mechanische middelen. Om plaque beter te kunnen zien, kan ze gekleurd worden met ‘verklikkers’ in tablet- of vloeistofvorm. Zo ziet men de plaatsen waar men beter moet reinigen.

 • Op tandpasta tubes staan de afkortingen PPA en RDA. Wat betekent dat?

  PPM: Afkorting van het Engelse ‘parts per million’ – ‘deeltjes per miljoen’. Concentratiemaat voor verdunningen van één tot één miljoen, meestal gebruikt voor bijv. het fluoridegehalte in drinkwater. De optimale concentratie voor cariësprofylaxe is 1 ppm fluoride = 1 milligram fluoride per liter water. 
  RDA: Afkorting van het Engelse Radioactive Dentin Abrasion. Abrasieve werkingsgraad van een tandpasta op dentine. Hangt af van de hardheid en de grootte van de abrasieve partikels die toegevoegd werden aan het mengsel. Hoe lager de abrasiewaarde, hoe beter de tandpasta het glazuur verzorgt.

 • Wat is remineralisatie?

  Herstellen van kleine glazuurlaesies door het toedienen van nieuwe minerale substanties. Dit kan door fluoridehoudende producten te gebruiken zoals elmex tandpasta en mondspoeling, of ook elmex Medical Cariësprotectie Gel.

 • Wat is eigenlijk een tand?

  De tanden maken samen met het bot deel uit van de harde weefsels van het menselijk lichaam. Ze dienen hoofdzakelijk om de voeding te kauwen. Elke tand bestaat uit een kroon (boven het tandvlees) en één of meerdere wortels (onder het tandvlees). Het tussenliggende deel heet de tandhals. De uiteinden van de wortels zijn open. Bloedvaten en zenuwen komen de tandholte binnen via de wortelkanalen en vormen de pulpa, die omsloten is door dentine (= ivoor). Ter hoogte van de kroon is het dentine bedekt met glazuur, een substantie die, ondanks het feit dat dit het hardste materiaal van ons lichaam is, toch oplosbaar is door zuren. De tanden zijn omgeven door een apparaat, het parodontium genoemd. Dit is samengesteld uit het tandvlees, de processus alveolaris, het desmodontium (wortelvlies) dat rond de wortels ligt en het wortelcement. Het parodontium leeft: het is doorspekt met bloedvaten en zenuwen. Tanden hangen niet vast aan het bot, maar zijn opgehangen in een alveole door het desmodontium. Dit systeem zorgt ervoor dat de tand niet breekt telkens men bijv. op een noot bijt of er een slag op krijgt.

 • Wat is tandhalscariës?

  Het dentine ter hoogte van de vrijliggende tandhalzen en wortels hebben geen beschermende glazuurlaag meer en zijn gevoeliger voor cariës. Daarom is het aangeraden om wekelijks elmex Medical Cariësprotectie Gel te gebruiken. Zo krijgt men een goede aanvulling op de hoeveelheid fluoride en verhindert men tandcariës en wortelcariës.

 • Wat is tandpasta?

  Aromatische crème-achtige bereiding die abrasieve substanties bevat. Tandpasta ondersteunt de reinigende werking van een tandenborstel. De toevoeging van bepaalde werkstoffen verbetert nog de preventieve werking. Iedere tandpasta moet fluoride bevatten om de tanden te beschermen tegen cariës. Een tandpasta kiest men op basis van de verwachte werking en niet alleen van de smaak.