ONZE INZET VOOR DIERENWELZIJN

Ons bedrijf zet zich in voor dierenwelzijn en streeft ernaar dat op een dag geen enkele regering of regelgevende instantie ter wereld nog veiligheidstests op cosmetica vereist waarbij proefdieren worden gebruikt.

Wij zijn een wereldwijde onderneming en voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot dierproeven, waar we ook actief zijn. Er worden geen dierproeven uitgevoerd om de veiligheid van de cosmetica die wij in Europa verkopen te ondersteunen, overeenkomstig de EU-richtlijn die dergelijke proeven verbiedt.

 

Helaas blijven sommige regeringen en regelgevende instanties dierproeven eisen, terwijl de vooruitgang op het gebied van in-vitrotests, in combinatie met de reeds beschikbare veiligheidsgegevens, deze onnodig maken. Dat is wat wij proberen te veranderen.

 

Al 35 jaar stimuleert ons bedrijf de ontwikkeling van testalternatieven die wetenschappelijk valide zijn en door de veiligheidsautoriteiten kunnen worden aanvaard. Wij zijn toonaangevend in het bevorderen van en deelnemen aan de ontwikkeling, validering en acceptatie van alternatieve testmethoden zonder dieren wereldwijd en investeren jaarlijks meer dan 1 miljoen dollar in onderzoek naar alternatieven zonder dieren. Wij werken nauw samen met wereldwijde regelgevende instanties om te onderzoeken hoe proeven zonder dieren kunnen worden opgenomen in hun veiligheidseisen voor consumentenproducten, en onze inspanningen zijn erkend door People for the Ethical Treatment of Animals. De kracht van deze proefdiervrije opties stelde ons in staat een vrijwillig moratorium af te kondigen op alle dierproeven voor onze Personal Care Products voor volwassenen. Dit moratorium is sinds 1999 wereldwijd van kracht.

Wij blijven ons ook inzetten voor het vinden en gebruiken van alternatieve methoden door steun aan en betrokkenheid bij het European Partnership for Alternative to Animals (EPAA) en het Institute for In Vitro Science (IIVS). Ons bedrijf deelt actief zijn werk om het gebruik van dieren te verminderen en alternatieven te ontwikkelen, zodat deze informatie anderen kan helpen in hun zoektocht naar manieren om het gebruik van dieren te minimaliseren.

 

Wij kijken uit naar een dag waarop alle landen alternatieve methoden zullen erkennen en alle noodzakelijke veiligheidsonderzoeken naar cosmetische producten zonder het gebruik van dieren kunnen worden uitgevoerd. Wij zullen ons ervoor blijven inzetten dat die dag eerder komt.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over dit belangrijke onderwerp hopen wij dat u onze pagina "Duurzaamheid" op onze website https://www.colgatepalmolive.be/nl-be bezoekt.