Wat zijn de signalen

van tanderosie?

Lichte erosie kenmerkt zich door een oppervlakkig verlies van tandglazuur en glazuur dat er mat en glad uitziet. Dit stadium wordt meestal niet opgemerkt en veroorzaakt ook geen pijn aan de tanden.

Als de ontwikkeling van beginnende erosie niet tegengegaan wordt, kan dit leiden tot zichtbaar tandglazuurverlies, een verkleuring van de tanden en het onstaan van overgevoelige tanden. In ernstige gevallen zouden tanden zelfs behandeld moeten worden met gedeeltelijke of volledige kronen.

Lichte erosie:

  • Oppervlakkig verlies van tandglazuur
  • Wordt vaak niet opgemerkt
  • Geen merkbare ongemakken

Zware erosie:

  • Verlies van tandglazuur en dentine
  • Overgevoelige tanden
  • Verkleuring van de tanden

Belangrijk

Tanderosie is onomkeerbaar. Enkel je tandarts of mondhygiënist kan de juiste diagnose stellen - daarom is het belangrijk dat je je tanden regelmatig laat nakijken.